مشتری با علائم افسردگی و اضطراب مراجعه کرد و بعداً تشخیص PTSD مزمن داده شد. مشتری با روان درمانی به طور قابل توجهی بهبود یافت، اما چند هفته با سطوح بالایی از اضطراب مانند احساس غرق شدن مراجعه می کرد. او به طور مداوم از مسائل شناختی، مانند فراموشی و احساس خستگی شکایت می کرد.

پس از آموزش روانی در مورد رژیم غذایی و علائم، او موافقت کرد که یک رژیم غذایی کتوژنیک را برای بهبود سلامت روان خود امتحان کند. پس از انطباق، مشتری گزارش داد که انرژی بیشتری دارد و کمتر احساس خستگی می کند. او گزارش داد که می تواند بهتر فکر کند و به یاد بیاورد.

عملکرد هم در محیط کار و هم در محیط شخصی بهبود یافته است. مشتری در یک رابطه طولانی مدت جدید شکوفا می شود، توانست یک تغییر شغلی مهم ایجاد کند و به طور مداوم از رژیم غذایی استفاده می کند تا به او کمک کند خلق و خوی خود را حفظ کند. - میانسال، زن؛ PTSD مزمن