ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا از فرصت های همکاری با من مطلع شوید تا نحوه درمان مه مغزی و نجات خلق و خو و عملکرد شناختی خود را بیاموزید.

راهنمای تغذیه مغز

توصیه های متعارف تغذیه به شما نمی گوید برای دستیابی و حفظ مغز سالم به چه چیزی نیاز دارید.

شما به حقایق مستقیم بر اساس بیوشیمی تغذیه و آنچه ما در مورد متابولیسم مغز و درمان اختلالات عصبی می دانیم نیاز دارید.

باید بدانید تغذیه واقعی مغز چگونه است.

شما فقط تصویر کامل یا تمام اطلاعاتی را که برای برنامه ریزی غذایتان بر اساس سلامت و عملکرد بهینه مغز نیاز دارید، دریافت نمی کنید.

پس راهنما را دریافت کنید. چون می‌خواهم تمام راه‌هایی را که می‌توانید احساس بهتری داشته باشید، بدانید!