مشتری با احساسات شدید اضطراب، از جمله خستگی، بیقراری، نگرانی و حتی غیرواقعی بودن مراجعه کرد. ما کار را در زمینه تغذیه و سلامت روان به طور همزمان با روان درمانی مناسب آغاز کردیم. ما بلافاصله متوجه شدیم که او در هفته‌ها قادر به نظارت بر مصرف کربوهیدرات خود بود، ثبات عاطفی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. کاهش علائم برای همه تشخیص‌های دوگانه، از جمله رفتارهای اختلال خوردن، قابل توجه بود. او رفتارهای خود درمانی با شاهدانه را کاهش داده است. او پیشرفت در درمان را آسانتر می یابد.

او گزارش می دهد که انرژی بیشتری دارد، احساس شادی بیشتری دارد و کمتر تحت فشار قرار می گیرد. مشتری مزیت اضافه کاهش وزن قابل توجهی در این فرآیند (تقریباً 50 پوند) را گزارش می دهد که سلامت متابولیک او را بهبود بخشیده است.